Regulamin Konkursu "Zgarnij lodówkę pełną Charge!"

Regulamin konkursu "Zgarnij lodówkę pełną Charge!"
Peptogen sp. z o. o.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma Peptogen sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze 65-021, ulica Dąbrowskiego 25A, NIP: 9292031353, zwanym dalej MGN Musclegraphy Nutrition.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram. Serwis instagram.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa 4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie publicznego konta w serwisie Instagram, udostępnienie posta konkursowego w relacji i zaobserwowanie profili @musclegraphy.eu i @cloutmma.
 2. Konkurs trwa od godziny 14:30 25 pażdziernika 2023 roku do 29 października godziny 17:30.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na fanpage MGN Musclegraphy Nutrition.
 4. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Instagram znajdującym się pod adresem 
  https://www.instagram.com/musclegraphy.eu
 5. Będzie nam niezmiernie miło jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage’a MGN Musclegraphy Nutrition.

Zadanie konkursowe 10. Zadanie konkursowe polega na komentowaniu postu, oznaczeniu w nim dwóch znajomych oraz napisaniu jakiego smaku Charge chciałby uczestnik, aby firma stworzyła w następnej odsłonie – najlepiej za pomocą emotki.

 1. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
 2. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.
 3. Najciekawsza praca konkursowa zostanie wybrana przez zespół MGN Musclegraphy Nutrition.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Instagram.
 5. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 6. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda 17. Nagrodą w konkursie jest lodówka pełna produktu Charge Energy Drink 250 ml.

 1. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie firmy lub zostanie ona wysłana do zwycięzcy za pośrednictwem kuriera DPD Polska.
 2. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 30 listopada 2023 r. po tym czasie Nagroda traci ważność.
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 6. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje 24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: konkurs@musclegraphy.eu.

 1. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis "Konkurs na Facebooku - Zgarnij lodówkę pełną Charge!".
 2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny 27. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Peptogen sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze 65-021, ulica Dąbrowskiego 25A. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [Adres e-mail Inspektora – do uzupełnienia].

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage MGN Musclegraphy Nutrition.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe 30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikających z realizacji Konkursu lub Regulaminu, sądem właściwym będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu publikacji na stronie Organizatora i jest dostępny dla każdego Uczestnika pod adresem www.musclegraphy.eu/pages/regulamin-konkurscharge

Mam nadzieję, że regulamin spełnia Twoje oczekiwania. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania lub sugestie dotyczące treści, daj znać.

Aplikuj Tutaj: